Законом о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/209, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014.год. основан је и Основни суд у Aranđelovcu, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

Сходно чл.3 ст.1 тач.32 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр.101/2013), основан је Основни суд у Аранђеловцу за  општине  Аранђеловац, Топола и Рача са судском јединицом у Тополи.

Обележја Основног суда у Аранђеловцу су печат који садржи назив и седиште суда, назив и грб Републике Србије. Назив, седиште суда и застава Републике Србије истичу се на видном месту зграде суда, с тим што се застава и грб Републике Србије истичу и у судницама.

У службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо.  

Седиште Основног суда у Аранђеловцу налази се у судској згради у Аранђеловцу, у ул. Књаза Милоша бр.102.

Адреса: Књаза Милоша 102 ,34300 Аранђеловац

 

Телефон: 034 6170 637
034 6170 638
Факс: 034 6170 640
Е-мail: mailto:uprava@ar.os.sud.rs
Радно време суда: од 7:30 до 15:30, пауза од 9.30 до 10.00
Време пријема странака:
Председник: Петком од 12-15
Пријемно: од 8-14,30

Писарница: од 9,30-13,30 

 

Број рачуна: 840-1620-21

ПИБ: 108341229