Основни суд у Аранђеловцу
ИнформацијеЈАВНЕ НАБАВКЕ ТОК ПРЕДМЕТА

Понедељак 17.02.2020.  

ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ОСНОВНОГ СУДА У АРАНЂЕЛОВЦУ

Добродошли на интернет презентацију Основног суда у Аранђеловцу. Намера нам је да Вам омогућимо да брзо, једноставно и благовремено дођете до свих неопходних информација у вези са радом Основног суда у Аранђеловцу.

Посетом интернет презентације Основног суда у Аранђеловцу, можете се упознати са историјом суда, надлежностима, радом појединих служби и одељења, овлашћењима и обавезама запослених у овом суду, а такође можете сазнати и друге корисне информације везане за рад суда као што су пријем странака, пријем поште, износ судских такси, жиро рачуни суда, радно време итд.

Основни суд у Аранђеловцу основан је Законом о уређењу судова (Службени гласник РС бр. 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Службени гласник РС бр. 101/2013) за територију Општине Аранђеловац, Рача и Топола, са судском јединицом Тополи, смештен је у Судској згради у Аранђеловцу, улица Књаза Милоша бр.102. У саставу Основног суда у Аранђеловцу постоји и пријемна канцеларија смештена у просторијама раније судске јединице у Рачи у којој ће се обављати послови пријема писмена и овравања исправа и потписа.

У основном суду у Аранђеловцу налази се судска управа, кривично одељење, грађанско одељење, одељење судске праксе, служба за међународну правну помоћ, служба за информационо-комуникационе технологије, рачуноводство и друге пратеће службе и писарнице.

У Основном суду у Аранђеловцу, суди шеснаест судија који су распоређени у кривично одељење, грађанско одељење и одељење судске праксе, а који се труде да професионалним и одговорним односом према судској функцији обезбеде независно, ефикасно и одговорно правосуђе које ће бити у служби грађана.

Радно време Основног суда у Аранђеловцу, судске јединице у Тополи и пријемне канцеларије у Рачи је сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова. Пријем странака код председника суда врши се сваког петка од 12:00 до 14:00 часова.

Надамо се да ће посетом интернет презентације овог суда Ваша очекивања бити испуњена, а ми Вас позивамо да нам се обратите предлозима, сугестијама, критикама или похвалама путем емаила наведеног у контакту, те да нам на тај начин помогнете у унапређењу овог сајта.


.