Основни суд у Аранђеловцу
ИнформацијеЈАВНЕ НАБАВКЕ ТОК ПРЕДМЕТА

Понедељак 17.02.2020.  

ФОРМУЛАРИ

Формулар
преузми
Захтев за издавање потврде да није покренут бракоразводни спор пдфpdf document
Захтев за издавање преписа/фотокопијe из активног предмета пдф pdf document
Захтев за разгледање/копирање из архивираних предмета пдф pdf document
Захтев за разгледање/копирање архивираних списа овера,
потписа рукописа и преписа
пдф pdf document
Захтев за издавање уверења о родитељском праву пдф pdf document
Захтев за издавање уверења да се не води поступак * пдф pdf document
Захтев за издавање дозволе за посету притворенику пдф pdf document
Притужбa на рад суда - образац притужбе пдф pdf document
Захтев за приступ информацији од јавног значаја пдф pdf document
Захтев за повраћај новца пдф pdf document

Напомене

* Такса за уверење да, пред Основним судом у Аранђеловцу и Вишим судом у Крагујевцу, није покренут поступак се не плаћа за прво заснивање радног односа, упис у школу и сл..

Захтеви се могу предати сваким радним даном у канcelariji писарнице Основног суда,број 2.

Почев од 01.03.2014. године, Основни суд у Аранђеловцу почео је издавање јединственог уверења да против лица није покренут кривични поступак, да није донета наредба о спровођењу истраге, да није поднет оптужни предлог и да није поднета нити потврђена оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности. Да би добили ово уверење грађани су, до скоро, морали да подносе обрасце Основном суду у Аранђеловцу, Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу и Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу, тако да су, по испуњењу услова, добијали три уверења које су издавали поменути органи. Процедура издавања уверења сада је поједностављена тако што ће грађани подносити један образац Основном суду у Аранђеловцу и биће им издато јединствено уверење, након провере извршене у Основном суду у Аранђеловцу и Вишем суду у Крагујевцу и ОЈТ у Аранђеловцу.


.